ข่าวและกิจกรรม

 1. เกรซ ร่วมกับ บีทีเอส แจกต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 เนื่องในวันโอโซนโลก
  16
  Sep

  เกรซ ร่วมกับ บีทีเอส แจกต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 เนื่องในวันโอโซนโลก

  เกรซ ร่วมกับ บีทีเอส แจกต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 เนื่องในวันโอโซนโลก - 16 กันยายน ของทุกปี ถือเป็น วันโอโซนโลก (World Ozone Day) ในปีนี้ ทางบีทีเอสจึงได้จัดกิจกรรมดีๆ “บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาฝุ่น PM 2.5

  Read more
 2. กินอยู่ปลอดภัย EP.11 โควิด 19 ผลต่อโรดแมพเลิกใช้ 7 พลาสติก
  14
  Sep

  กินอยู่ปลอดภัย EP.11 โควิด 19 ผลต่อโรดแมพเลิกใช้ 7 พลาสติก

  ในช่วงโควิด 19 ยอดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เพิ่มขึ้นกว่า 57% โดยในทุกๆออเดอร์ จะมีการสร้างขยะถึง 11 ชิ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากวันละ 5,500 ตัน เป็นวันละ 6,300 ตัน อีกทั้ง ปริมาณการใช้โฟมก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน

  Read more
 3. กินอยู่ปลอดภัย EP.10 ปัญหาขยะในกทม.
  07
  Sep

  กินอยู่ปลอดภัย EP.10 ปัญหาขยะในกทม.

  ช่วงโควิด 19 ธุรกิจ delivery เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะเดียวกัน ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งก็เพิ่มขึ้นมากตามมา นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาขยะในกรุงเทพมหานครในช่วงโควิด 19 เพิ่มขึ้นกว่า 30% หรือมีปริมาณเกือบ 1 หมื่นตัน ต่อวัน

  Read more
 4. กินอยู่ปลอดภัย EP.9 บางแสนกับสภาพแวดล้อมหลังโควิด 19
  31
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.9 บางแสนกับสภาพแวดล้อมหลังโควิด 19

  หลายปีที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแสนสุขตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อลดขยะ งดการใช้โฟม และลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์โควิด 19 เริ่มดีขึ้น ขยะตามแนวชายหาดบางแสนกลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากที่ทางเทศบาลกลับมาเปิดหาดอีกครั้ง อีกทั้งยังมีขยะต่างถิ่นที่พัดมาจากทะเลกว่าวันละ 120 ตัน กระจายอยู่ทั่วชายหาดในทุกเช้า

  Read more
 5. เกรซ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว ผลักดันการท่องเที่ยววิถีใหม่ New normal ภายใต้โครงการ "ท่องเที่ยวสีขาว"
  28
  Aug

  เกรซ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว ผลักดันการท่องเที่ยววิถีใหม่ New normal ภายใต้โครงการ "ท่องเที่ยวสีขาว"

  บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว จัดขึ้น ณ กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Read more
 6. กินอยู่ปลอดภัย EP.8 อาหารกับสุขภาพพระสงฆ์
  24
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.8 อาหารกับสุขภาพพระสงฆ์

  พระสงฆ์อาพาธเฉลี่ยประมาณ 300 รูปต่อวัน โดยสามโรคหลักได้แก่ โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดจากการฉันท์อาหารที่มีความหวาน มัน และเค็ม ทำให้พระสงฆ์ได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่

  Read more
 7. กินอยู่ปลอดภัย EP.7 มาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety Process
  17
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.7 มาตรฐานอาหารปลอดภัย Food Safety Process

  ภาชนะใส่อาหารที่ดี ควรมีกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้ รวมถึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เกรซ มีขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย จึงมั่นใจได้ว่าไร้สารปนเปื้อนที่อันตรายเมื่อสัมผัสกับอาหาร ทั้งในด้านชีวภาพ เคมี และกายภาพ

  Read more
 8. กินอยู่ปลอดภัย EP.6 เทคโนโลยีการผลิตจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ 100%
  10
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.6 เทคโนโลยีการผลิตจากธรรมชาติสู่ธรรมชาติ 100%

  จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลายเป็นเยื่อพืชธรรมชาติที่มีคุณค่า ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิต เป็นภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ 100%  ที่สามารถรองรับอาหารได้หลากหลายทั้งเมนูร้อน เย็น เปรี้ยว และมัน รวมถึงเข้าไมโครเวฟและเตาอบได้

  Read more
 9. กินอยู่ปลอดภัย EP.5 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
  03
  Aug

  กินอยู่ปลอดภัย EP.5 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

  ในปี 2562 ประเทศไทยสร้างขยะมูลฝอยกว่า 28.70 ล้านตัน มีขยะที่กำจัดอย่างถูกวิธีเพียง 36% ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 44% ส่วนอีก 20% คือ ขยะที่ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี ถือเป็นขยะกว่า 5.8 ล้านตัน ซึ่งขยะเหล่านี้ บางส่วนไหลลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์น้ำชนิดต่างๆกินเข้าไป นอกจากนั้น ยังมีขยะไมโครพลาสติก ซึ่งแตกตัวเป็นนาโนพลาสติก ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เมื่อเราทานสัตว์น้ำเหล่านั้น เราก็จะได้รับพลาสติกปนเปื้อนด้วยเช่นกัน

  Read more
 10. กินอยู่ปลอดภัย EP.4 ขยะเดลิเวอรี่
  27
  Jul

  กินอยู่ปลอดภัย EP.4 ขยะเดลิเวอรี่

  นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า ขยะพลาสติกกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นถึง 15% ต่อวัน และขยะพลาสติกจากเดลิเวอรี่ในกรุงเทพมหานครฯ เพิ่มขึ้นถึง 62%

  Read more