ซื้อสินค้า

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 70

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. ฝา PET แบบโดม รุ่น F502 สำหรับรุ่น T501 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F502 สำหรับรุ่น T501 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,200.00
 2. ฝา PET แบบแบน รุ่น F501 สำหรับรุ่น T501 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F501 สำหรับรุ่น T501 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿2,180.00
 3. ฝา PET แบบโดม รุ่น F150 สำหรับรุ่น T150 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F150 สำหรับรุ่น T150 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,375.00
 4. ฝา PET แบบโดม รุ่น F082 สำหรับรุ่น L008 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F082 สำหรับรุ่น L008 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,000.00
 5. ฝา PET แบบแบน รุ่น F081 สำหรับรุ่น L008 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F081 สำหรับรุ่น L008 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,900.00
 6. ฝา PET แบบโดม รุ่น F602 สำหรับรุ่น T601, T602 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F602 สำหรับรุ่น T601, T602 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿950.00
 7. ฝา PET แบบแบน รุ่น F61S สำหรับรุ่น T601, T602 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F61S สำหรับรุ่น T601, T602 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,780.00
 8. ฝา PET แบบโดม รุ่น F38S สำหรับรุ่น L038 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F38S สำหรับรุ่น L038 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿2,180.00
 9. ฝา PET แบบโดม รุ่น F001 สำหรับรุ่น L001 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F001 สำหรับรุ่น L001 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿2,050.00
 10. ชุดชาม 500 มล. รุ่น U001 (พร้อมฝา PET แบบโดม) [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  ชามใส่อาหาร จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฿960.00
 11. ชุดชาม 875 มล. รุ่น U038 (พร้อมฝา PET แบบโดม) [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  ชามใส่อาหาร จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฿1,070.00
 12. ถาด 1,500 มล. รุ่น T150 (ราคาไม่รวมฝา) [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  กล่องใส่อาหาร จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฿2,700.00
 13. ชุดถาด 1,500 มล. รุ่น T151 (พร้อมฝา PET แบบโดม) [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  กล่องใส่อาหาร จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฿2,445.00
 14. ฝา PET แบบโดม รุ่น F512 สำหรับรุ่น T511, T711, T911 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F512 สำหรับรุ่น T511, T711, T911 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,620.00
 15. ฝา PET แบบแบน รุ่น F511 สำหรับรุ่น T511, T711, T911 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F511 สำหรับรุ่น T511, T711, T911 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,410.00
 16. ฝา PET แบบแบน รุ่น F049 สำหรับรุ่น L049 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F049 สำหรับรุ่น L049 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿1,220.00
 17. ฝา PET แบบแบน รุ่น F048 สำหรับรุ่น L048 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F048 สำหรับรุ่น L048 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿2,400.00
 18. ฝา PET แบบโดม รุ่น F022 สำหรับรุ่น L021, L047 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบโดม รุ่น F022 สำหรับรุ่น L021, L047 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿840.00
 19. ฝา PET แบบแบน รุ่น F021สำหรับรุ่น L021, L047 [ฝา PET] (ลัง)

  ฝา PET แบบแบน รุ่น F021สำหรับรุ่น L021, L047 สามารถนำไปรีไซเคิลได้
  ฿756.00
 20. ถาดสี่เหลี่ยม 9 นิ้ว รุ่น T303 [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  ถาดใส่อาหาร สำหรับอาหารปรุงสุก หรือสำหรับแพ็คผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ฿1,250.00
 21. ถาด 500 มล. รุ่น T501 [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  กล่องอาหาร 500 มล. จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ฿3,400.00
 22. ถาดสี่เหลี่ยม 25x19 ซม. รุ่น T003 [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  ถาดใส่อาหาร สำหรับอาหารปรุงสุก หรือสำหรับแพ็คผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ฿2,120.00
 23. ถาดสี่เหลี่ยม 20x12 ซม. รุ่น T002 [GRACZ SIMPLE] (ลัง)

  ถาดใส่อาหาร สำหรับอาหารปรุงสุก หรือสำหรับแพ็คผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ฿2,033.00
 24. ถาดสี่เหลี่ยมขนาด 946 มล. รุ่น T911 [GRACZ CLASSIC] (ลัง)

  ถาดสี่เหลี่ยม จากเยื่อพืชธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย สำหรับใส่อาหารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไร้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สามารถย่อยสลายได้ 100% โดยการฝังกลบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ฿2,420.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 70

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า