บทความสิ่งแวดล้อม

 1. 16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)
  16
  Sep

  16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

  16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day) - โอโซน เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โอโซนมีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นกับตำแหน่งในชั้นบรรยากาศ

  Read more
 2. ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการละลายของธารน้ำแข็งทั่วโลก
  17
  Dec

  ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น สาเหตุจากการละลายของธารน้ำแข็งทั่วโลก

  ระดับน้ำทะเลกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้ บรรดานักวิทยาศาสตร์เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยอ้างสาเหตุมาจากการละลายของธารน้ำแข็งทั่วโลก
  Read more
 3. It’s even worse than we thought
  17
  Dec

  It’s even worse than we thought

  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planet’s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer.

  Read more
 4. สภาวะโลกร้อน (Global warming)
  14
  Dec

  สภาวะโลกร้อน (Global warming)

  ภาวะโลกร้อน คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือน กระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ ว่า Green house effect ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จาก การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้น มนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน ( CFC) เข้าไปอีก ด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลาย ป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวย ความสะดวกให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกใน การดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิ ภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำ ต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของ ภาวะโลกร้อน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดจากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มีมูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่พื้นโลกได้มากขึ้น ซึ่งนั่นเป็นที่รู้จักกันโดยเรียกว่า สภาวะเรือนกระจก

  Read more