กินอยู่ปลอดภัย EP.14 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค-สิ่งแวดล้อม หลังโควิด-19

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - ตอนนี้ แอพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ เริ่มมีตัวเลือกให้เราปฎิเสธการรับช้อนส้อมพลาสติก และซองเครื่องปรุงประเภทต่างๆ เพื่อช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างมากในช่วง Lock Down

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ถ้าเราสั่งอาหารมาทานที่บ้าน เราสามารถเลือกไม่รับพลาสติกเหล่านี้ เพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกที่มีต้นทุนสูงในการกำจัด อีกทั้งยังอาจปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหากได้รับการจัดการอย่างผิดวิธี

 

นอกจากนั้น ทางกระทรวงยังลงนามกับผู้ประกอบการ Food Delivery เพื่อลดปริมาณขยะ และมีนโยบายลดขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจากต้นทาง ดังนี้

  1. ให้ผู้สั่งอาหารเลือกปฏิเสธสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ช้อนส้อมพลาสติก ซองเครื่องปรุง และถุงพลาสติก
  2. ส่งเสริมร้านอาหารให้ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ
  4. ส่งเสริมการกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก Circular Motion

 

การลดขยะพลาสติก เริ่มต้นง่ายๆ แค่เลือกไม่รับพลาสติกที่ไม่จำเป็น แยกและจัดการขยะอย่างถูกต้อง และเลือกใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19