เกี่ยวกับเรา

Our Story

     

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์  “เกรซ”  เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณหมอวีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาอันตรายจากภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคไม่เคยรู้เลยว่าภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุอาหารจากร้านนำกลับไปรับประทานที่บ้านนั้น ปล่อยสารพิษและสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งออกมาตลอดเวลาที่อาหารสัมผัสกับภาชนะ

 

นอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ภาชนะเหล่านั้นยังทําให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างขยะที่ย่อยสลายยากเป็นจำนวนมาก และประเทศต้องเสียงบประมาณในการกำจัดขยะปีละหลายหมื่นล้านบาท

 

 

ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงทําให้คุณหมอวีรฉัตร คิดค้นผลิตภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ (เยื่อชานอ้อย เยื่อไผ่ ฟางข้าว และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่นๆ) ขึ้นมา และพัฒนาชิ้นงานจนกระทั่ง “เกรซ” มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน สะอาด ปลอดภัย และไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2548 บนพื้นที่ 48 ไร่ ริมถนนสายเอเชีย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ชนิด Biodegradable จากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และเป็นบริษัทเดียวใน AEC ที่ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่มาจากเยื่อพืชธรรมชาติ ซึ่งมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไร้สารก่อมะเร็งและยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป คือ ไม่รั่วน้ำและน้ำมัน สามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น เข้าไมโครเวฟ เตาอบ และช่องแช่แข็งได้

 

“สุขภาพเรา สุขภาพโลก”

 

 

 
 

Vision & Mission

Vision:

All lives live healthier in a safe natural environment.

 

Mission:

BPE creates nature to nature innovation by maximizing use of natural materials for healthier living while ensuring complete integration back to nature.

BPE offers innovative bio-renewable solutions for quality of life and safe environment. 

 

 

Awards & Achievements

เสวนาพิเศษโครงการปัญญาพารวยหัวข้อ : " One Life One Planet ชีวิตเดียว โลกใบเดียว" ทาง PIM ให้เกียรติเชิญ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หัวข้อ Positive Thinking

CP ALL ให้เกียรติเชิญ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ เป็นวิทยากรในโครงการปัญญาพารวย โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานนวัตกรรมของบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

Bai Po Business Award 2012 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการ "Bai Po Business Awards by SASIN" รางวัลแห่งความโดดเด่นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award : PM Award Thai-Owned Design ซึ่งพิจารณาให้รางวัลจากคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์

Prime Minister's Export Award 2009 สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สานต่อโครงการรางวัล “สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2552” หรือรางวัล Design Excellence Award 2009 (Demark 2009)

งานประกาศผลและมอบรางวัล สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Award 2014 โดยบริษัทบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน 5 มีนาคม 2557

 

การรับรองมาตรฐานสากล

 

เกรซ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น Halal, ISO 22000, ISO 9001, HACCP, BRCGS, Biobased Product (ASTM D 6866), Compostable Product (EN13432), OK Compost Home, FDA USA