กินอยู่ปลอดภัย EP.13 โควิด-19 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 28 กันยายน 2563 - ผลกระทบของโควิด-19 ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โควิด-19 ส่งผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน สังเกตได้จากมลภาวะทางอากาศที่ลดลง ปริมาณก๊าซเรือนกระจากในไทยที่ลดลงร้อยละ9 สัตว์บกและสัตว์ทะเลเริ่มกลับมายังที่อยู่อาศัยเดิม อย่างเช่น เต่าที่กลับมาวางไข่บนชายหาด

 

แต่ขณะเดียวกัน ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกลับเพิ่มมากขึ้น จากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ และสินค้าออนไลน์ โดยขยะเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ตามบ้านเรือนต่างๆ

 

หากขยะเหล่านี้ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี อาจปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ไหลลงสู่ทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาช่วยกันลดขยะ ทิ้งขยะให้ถูกวิธี และเลือกใช้ภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้ 100% เพื่อป้องกันปัญหาขยะและผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม

 

#ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19