เกรซ ร่วมกับ ซี.พี.แลนด์ เปิดโครงการ “ศูนย์อาหารมุมอร่อย รักษ์โลก ปลอดภัย”

วันที่5 มีนาคม 2564 - เกรซ ร่วมกับ ซี.พี.แลนด์ เปิดโครงการ “ศูนย์อาหารมุมอร่อย รักษ์โลก ปลอดภัย”

 

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “ศูนย์อาหารมุมอร่อย รักษ์โลก ปลอดภัย” ณ ศูนย์อาหารมุมอร่อย ชั้น 4 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพื่อยกระดับความสะอาด ปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารในศูนย์อาหาร

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริหารอาคารและงานวิศวกรรมบูรณาการ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  และคุณณัฐพงศ์ เอื้อมเสถียรพร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน และเข้าเยี่ยมชมความสะอาด ปลอดภัย และภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติที่ใช้ในศูนย์อาหารค่ะ

 

เกรซ ขอขอบคุณศูนย์อาหารมุมอร่อย ที่เลือกใช้ภาชนะเกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย บรรจุความอร่อย พร้อมความสะอาด ปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้ออาหารกลับบ้านค่ะ

 

เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย