กินอยู่ปลอดภัย EP.1 New Normal กับการยกระดับสุขอนามัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ทำให้เกิดร้านอาหารแบบ New Normal ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภคมากขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้ซ้ำ เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดที่ไม่ทั่วถึง การใช้ภาชนะแบบครั้งเดียวจึงสะอาด ปลอดภัย และไม่แพร่เชื้ออีกด้วย #ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%"

 

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19