กินอยู่ปลอดภัย EP.2 การใช้ภาชนะอาหารในภาวะ New Normal

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 - การเลือกใช้ภาชนะในช่วง “โควิด-19” หากจำเป็นต้องใช้ภาชนะส่วนตัวที่ใช้ซ้ำ ควรใส่ใจเรื่องการทำความสะอาดเป็นอย่างดี แต่ทางที่ดีควรเลือกใช้ภาชนะแบบครั้งเดียว มีมาจากวัสดุที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่สำคัญสามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว #ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ 

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19