กินอยู่ปลอดภัย EP.3 การเลือกใช้ภาชนะจากธรรมชาติภายในโรงพยาบาล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 - รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ คือการใช้ภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง เนื่องจากเชื้อ “โควิด-19” อยู่บนพื้นผิวภาชนะได้เป็นเวลานาน จึงมีมาตรการใช้ภาชนะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต #ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19