16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)
16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day) โอโซน เกิดจากการรวมตัวกันของออกซิเจน 3 อะตอม อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น โอโซนมีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นกับตำแหน่งในชั้นบรรยากาศ โอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ (Stratosphere Ozone) ทำหน้าที่กรองรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โอโซนในชั้นโทรโพสเฟียร์ (Troposphere Ozone) หรือ โอโซนภาคพื้นดิน (Ground Level Ozone) ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ควันไอเสียรถยนต์ หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งโอโซนในชั้นนี้ถือเป็นมลพิษทางอากาศที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และถือเป็นก๊าซเรือนกระจก ที่เพิ่มความร้อนบนพื้นผิวโลกอีกด้วย วิธีปกป้องโอโซนชั้นสตราโทสเฟียร์ ง่ายๆ เช่น การปลูกต้นไม้ การเดินทางด้วยรถสาธารณะ การลดขยะและลดของเสียให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยปกป้องโอโซน สิ่งมีชีวิต และโลกของเราไปพร้อมๆกัน แหล่งที่มา: United States Environmental Protection Agency National Geographic