กินอยู่ปลอดภัย EP.20 งดใช้…พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง-โฟม ในอุทยานแห่งชาติ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - กวางที่เขาใหญ่เสียชีวิต สัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์พบถุงพลาสติกในท้อง พะยูนน้อยมาเรียมช็อกตายเพราะกินเศษพลาสติกเข้าไป…

 

การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้สัตว์ในอุทยาน ทั้งทางบกและทางทะเล ต้องล้มป่วยและตายมากมาย 

 

นาย ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กล่องโฟม และพลาสติก เป็นภาระหนักสำหรับประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่อุทยาน ในแต่ละปี พบพลาสติกและโฟมในท้องของสัตว์ป่า ส่งผลให้ทางอุทยานต้องสูญเสียสัตว์ป่าไปไม่น้อย โดยเฉพาะสัตว์ทะเล

 

ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงประกาศให้งดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมในพื้นที่อุทยาน นอกจากนั้น ยังขอความร่วมมือจากร้านค้า และร้านอาหารในบริเวณอุทยานและพื้นที่โดยรอบ ให้เลือกใช้ภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% 

 

มาช่วยกันรักษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่สวยงาม ด้วยการลด หรืองดการใช้โฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ทิ้งขยะให้เป็นที่ และหันมาใช้ภาชนะจากเยื่อพืชธรรมชาติ ที่สะอาด ปลอดภัย และย่อยสลายได้ 100% ซึ่งท่านอธิบดีฯ บอกว่าสามารถนำเข้าไปใช้ในอุทยานได้อย่างสบายใจค่ะ

#ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19