เกรซ ชวนออกกำลังกายกิจกรรมวิ่งมาราธอน

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ตัวแทนพนักงาน บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต "เกรซ ภาชีวะจากเยื่อพืชธรรมชาติ" ร่วมวิ่งมาราธอน Bangkok Micro Marathon ระยะทาง 6 กม. เป็นการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง