กินอยู่ปลอดภัย EP.5 การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - ในปี 2562 ประเทศไทยสร้างขยะมูลฝอยกว่า 28.70 ล้านตัน มีขยะที่กำจัดอย่างถูกวิธีเพียง 36% ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ 44% ส่วนอีก 20% คือ ขยะที่ถูกกำจัดอย่างผิดวิธี ถือเป็นขยะกว่า 5.8 ล้านตัน ซึ่งขยะเหล่านี้ บางส่วนไหลลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์น้ำชนิดต่างๆกินเข้าไป นอกจากนั้น ยังมีขยะไมโครพลาสติก ซึ่งแตกตัวเป็นนาโนพลาสติก ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เมื่อเราทานสัตว์น้ำเหล่านั้น เราก็จะได้รับพลาสติกปนเปื้อนด้วยเช่นกัน

 

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีต้นทุนในการกำจัดขยะมหาศาล แต่มีเพียงกว่า 30% เท่านั้น ที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังเน้นย้ำเรื่องการลดไมโครพลาสติก ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ใช้ภาชนะใช้ซ้ำ และ 2. เลือกใช้วัสดุทดแทน ซึ่งราคาจะลดลง หากมีการส่งเสริมให้ใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

การย่อยสลายของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ มีระยะเวลาในการการย่อยสลายแตกต่างกัน ถุงและขวดพลาสติกใช้ระยะเวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี แต่สำหรับโฟมและขวดแก้วนั้นไม่ย่อยสลาย ในขณะที่บรรจุภัณฑ์จากวัสดุทางธรรมชาติใช้ระยะเวลาย่อยสลายเพียง 45 วันเท่านั้น

 

การเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุทางธรรมชาติ 100% นอกจากสะอาด ปลอดภัย จากสารปนเปื้อนแล้ว ยังสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ 100% อีกด้วย #ไม่ใช้ซ้ำ #ไม่ใช้ร่วม #ไม่แพร่เชื้อ

 

 

“กินอยู่ปลอดภัย กับ เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย จากธรรมชาติ 100%”

 

 

#gracz #บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม #เกรซภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย #สุขภาพเราสุขภาพโลก #ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ #ย่อยสลายได้ใน45วัน #ไม่เคลือบพลาสติก #ภาชนะรักษ์โลก #กล่องชานอ้อย #กล่องใส่อาหาร #กล่องอาหาร #ชามชานอ้อย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #กินอยู่ปลอดภัย #ใช้ครั้งเดียวทิ้ง #โควิด19 #covid19