ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเกรซ  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัล Green Honorary Awards ประเภทองค์กร

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเกรซ  อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับรางวัล Green Honorary Awards ประเภทองค์กร

 

ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  GRACZ … ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย ได้รับรางวัลเกียรติยศประเภทผู้สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการรักษาและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม ในระดับองค์กร จากสถาบันค้นคว้าและวิจัยพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ในชื่อโครงการ Thailand Green Design Award 2021

เกรซขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ดีต่อสุขภาพเรา ดีต่อสุขภาพโลก

อย่างนี้ตลอดไป Gracz…ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย