วิธีชำระเงิน

เมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะได้รับอีเมล์ 1 ฉบับ ซึ่งระบุรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า สำหรับการชำระเงินคุณสามารถชำระเงินโดยโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามรายละเอียดที่แสดงนี้

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู "แจ้งการโอนเงิน"

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่บัญชี : 088-1-05999-1
 • ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคารทหารไทย

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่บัญชี : 136-1-01585-0
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่บัญชี : 149-3-01458-3
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

 • ชื่อบัญชี : บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่บัญชี : 187-3-08315-6
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์